Revisor

När en företagare talar om sin revisor, eller söker en revisor, brukar det vara fråga om en av två saker.

 • Ekonomisk rådgivare, eller
 • Tillsatt granskare

Vi skriver ”eller”, eftersom samma person inte kan vara både och. Här ska vi reda ut begreppen och hjälpa dig fram till vad du behöver.

 

Revisor – Ekonomisk rådgivare

Letar du efter en ekonomisk rådgivare? Då har du redan hittat rätt.

Kärt barn har många namn. Många kallar oss revisor, även om redovisningskonsult är vår yrkesroll. Vi förstår, revisor är kortare att säga och det spelar ju ingen roll bara vi inte pratar förbi varandra utan ger dig vad du behöver.

Vi älskar vår rådgivningsroll. Det är ju i detta arbete vi får vara kreativa, komma med bra lösningar och känna uppskattning från dig som kund. Därför har vi en ovanligt hög andel rådgivning för att vara en redovisningsbyrå.

Många av oss är Auktoriserade Redovisningskonsulter och vi har även Auktoriserade Lönekonsulter. Det innebär en extra trygghet för dig, eftersom du då kan förlita dig på att vi är aktualitetsutbildade och har ansvarsförsäkring för vårt arbete.

En rådgivare kan dock inte samtidigt vara revisor i företaget. Det skulle ju vara att granska sina egna råd och då blir man partisk, eller med ett annat ord jävig.

Vi vill vara obegränsade i vår rådgivning och vi står alltid på din sida. Därför har vi särskilda revisorer som är tillsatta granskare.

 

Revisor – Tillsatt granskare

En revisor tillsätts i rollen som granskare i vissa företag och oftast även i föreningar. Det är sällan enskilda firmor, handelsbolag eller aktiebolag behöver ha revisor. När en företagare säger att man ”ska träffa revisorn” så är det oftast sin rådgivare de menar, inte en formellt tillsatt granskare.

Vilka företag som måste ha revisor regleras i aktiebolagslagen och revisionslagen. Vi återkommer till det i nästa avsnitt ”När krävs revisor”.

Andra verksamheter kan ha regler om revisor i sin egen lagstiftning, t ex lagen om ekonomiska föreningar (8 kap. 1 §), bostadsrättslagen (9 kap. 26 §) och stiftelselagen (4 kap. 1 §).

Vad ska då en tillsatt revisor i ett företag göra? I aktiebolag är revisorns roll att ”… granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning” (9 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen). Formuleringen är snarlik i revisionslagen: ”Revisorn skall granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning” (5 § första stycket). Skillnaden är att revisionslagen är allmän och gäller även för stora företag som inte har verkställande direktör, t ex enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag.

Revisorn utses av företaget som också betalar för revisionen. Revisorn ska däremot utföra sitt uppdrag oberoende, det är en stor skillnad mot vår rådgivningsroll som vi beskrev ovan i förra avsnittet ”Revisor – Ekonomisk rådgivare”.

Kraven på revisorns oberoende och vad som kan vara jäv beskrivs i revisionslagen 17 §. Där framgår bl a att den som biträder med företagets bokföring inte får vara revisor i meningen tillsatt granskare.

 

När krävs revisor

Här beskriver vi vilka företag som måste ha revisor i meningen tillsatt granskare.

Alla företag måste avsluta sin bokföring varje år med ett årsbokslut eller en årsredovisning. Utifrån det kravet kan vi generellt säga följande.

 • Ett företag som måste upprätta årsredovisning måste också ha revisor
  • Undantag för de flesta aktiebolagen: De måste alltid upprätta årsredovisning men den stora majoriteten, som är små aktiebolag, behöver inte ha revisor
  • Undantag för de flesta handelsbolagen: Handelsbolag med juridisk person som delägare måste upprätta årsredovisning, men små handelsbolag behöver inte ha revisor
 • Övriga företag, som måste upprätta årsbokslut, behöver inte ha revisor

Kravet på årsredovisning och revision beror i huvudsak på företagets storlek. Här följer vad som gäller för de vanligaste företagsformerna, enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag, samt aktiebolag. Gränserna för små, mindre och större företag kan du se här.

ENSKILD NÄRINGSVERKSAMHET (ENSKILD FIRMA)

 • Mindre: Inget krav på revision
 • Större: Krav på revision

HANDELSBOLAG OCH KOMMANDITBOLAG

 • Små: Inget krav på revision
  • Även om någon av delägarna är en juridisk person
 • Mindre: Inget krav på revision
  • Undantag: Om någon av delägarna är en juridisk person krävs revision
 • Större: Krav på revision

AKTIEBOLAG

 • Små: Inget krav på revision
 • Mindre. Krav på revision
 • Större: Krav på revision