Inkomststegen

Vilken inkomst som är bäst för dig beror på din egen situation och vilken livsfas du är i. Här ser du effekten av var du ligger i inkomststegen. Kontakta oss för rådgivning om vilken nivå just du ska sträva efter – När inkomsten kommer från din egen verksamhet så är högsta inkomst inte alltid bästa inkomst. Tänk på att din inkomstplanering ingår i abonnemang med fasta paketpriser!

Beloppen avser din bruttoinkomst från arbete:

 1. Om du har lön (t ex aktiebolag):
  • Årslönen före skatteavdrag, den lön som kommer att stå på kontrolluppgiften
 2. Om du har inkomst från näringsverksamhet (enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag):
  • Din inkomst efter schablonavdrag för egenavgifter
   • Sjukpenninggrundande inkomst: exkl. förändring av expansionsfond och periodiseringsfonder
 3. Om du har både lön och inkomst från näringsverksamhet:
  • Summan av dina inkomster från 1 och 2

Gräns för när kommunal skatt börjar tas ut beror på i vilken kommun och församling du är folkbokförd i, och ålder. Vi har utgått från Södertälje kommun, Södertälje församling och avser person under 65 år.

 

2023
12 600 kr Sjukpenning börjar tjänas in *)
22 208 kr Deklarationsplikt börjar
22 200 kr Pension börjar tjänas in *) **)
74 099 kr Kommunalskatt börjar tas ut
393 700 kr Tillfällig föräldrapenning slutar tjänas in *)
445 800 kr + 5 % Lägsta lönekrav 2023 för att använda Löneregeln 2024
525 000 kr Sjuk- och föräldrapenning slutar tjänas in *)
599 600 kr Pension slutar tjänas in *) **)
613 900 kr Statlig skatt 20% börjar tas ut (ej fyllda 66 år den 1 jan.)
683 200 kr Statlig skatt 20 % börjar tas ut (66 år och äldre den 1 jan.)
713 280 kr Högsta lönekrav 2023 för att använda Löneregeln 2024

 

2022
11 500 kr Sjukpenning börjar tjänas in *)
20 400 kr Deklarationsplikt börjar
20 400 kr Pension börjar tjänas in *) **)
68 799 kr Kommunalskatt börjar tas ut
362 200 kr Tillfällig föräldrapenning slutar tjänas in *)
426 000 kr + 5 % Lägsta lönekrav 2022 för att använda Löneregeln 2023
483 000 kr Sjuk- och föräldrapenning slutar tjänas in *)
554 900 kr Statlig skatt 20 % börjar tas ut (under 65 år)
572 900 kr Pension slutar tjänas in *) **)
618 700 kr Statlig skatt 20 % börjar tas ut (65 år och äldre)
681 600 kr Högsta lönekrav 2022 för att använda Löneregeln 2023

 

* Förmåner (t ex bilförmån) får ingå i pensionsgrundande inkomst, men inte i sjukpenninggrundande inkomst.

Inkomststegen från Metric’s sammanställning är unik. Vi visar beloppen så att du kan känna igen dig, både från årsinkomsten på kontrolluppgiften och från bruttobeloppen på lönebeskeden.

** Enda undantaget är tyvärr pensionsgrundande inkomst, eftersom du måste räkna bort pensionsavgiften i skatteberäkningen från årsinkomsten innan du får fram din pensionsgrundande inkomst.

Se upp när du tittar på dessa uppgifter någon annanstans. I många fall visas t ex ”skattepliktig inkomst” och det är en annan sak. Då har beloppet justerats med grundavdrag etc för att den rent tekniska skatteberäkningen ska kunna göras, men sådana belopp går inte att jämföra med dina lönebesked eller din kontrolluppgift för årslönen. Med våra belopp kan du jämföra!

Anlita oss när du söker revisor och hjälp med bokföringen, så kan vi hjälpa dig till en optimal inkomstnivå som gynnar både din privatekonomi och ditt företag.