Utdelning från och försäljning av aktiebolag

Skatteregler för ägarledda aktiebolag

Nästan alla aktiebolag är ägarledda, dvs de drivs av samma personer som äger dem. Skattereglerna är annorlunda för dessa bolag jämfört med börsnoterade bolag.

Här får du information om

 • Uttryck
 • Utdelning
 • Försäljning
 • Passivt ägande
 • Löneväxling höjer utdelningsutrymmet
 • Boka tid

Tycker du att det verkar vara mycket att hålla reda på så förtvivla inte. Längst ner på sidan ser du hur du kontaktar oss. Vi hjälper dig att hålla reda på allt detta och föreslår bra alternativ för just dig!

Sidan uppdaterades senast den 14 juli 2023.

Uttryck

När du som företagare får information om dessa skatteregler så används ofta uttryck som dessa:

 • Fåab: Fåmansaktiebolag, dvs aktiebolag ägda av en eller ett fåtal personer
 • 3:12-regler: Skattereglerna för utdelning från och försäljning av aktier i fåab
  • Uttrycket kommer från att reglerna tidigare fanns i 3 § 12 momentet lagen om statlig inkomstskatt, men är inte relevant längre eftersom lagen om statlig inkomstskatt och många andra lagar ersattes av inkomstskattelagen redan år 2000
 • Gränsbelopp: Gränsbeloppet är ditt utrymme för att ta emot utdelning eller sälja aktier i bolaget med vinst till 20 % skatt
  • Över gränsbeloppet blir det högre skatt
  • Om du inte använder gränsbeloppet ett år, helt eller delvis, så får du spara det till kommande år utan tidsgräns
 • Basbelopp: Reglerna innehåller flera gränser som beräknas utifrån det årliga inkomstbasbeloppet, som du kan läsa mer om här:
 • Statslåneräntan: Reglerna innehåller även gränser som beräknas utifrån den årliga statslåneräntan, som du kan läsa mer om här:

Utdelning

Du som driver verksamhet i aktiebolag kan ta emot utdelning från bolaget. Utdelning förutsätter dock att bolaget dels har vinstmedel att dela ut, dels att bolaget inte behöver pengarna för den löpande verksamheten.

Privat kan du ta emot utdelning till 20 % skatt upp till gränsbeloppet, som beräknas varje år i din inkomstdeklaration (bilaga K10).

Det finns inget samband mellan aktiebolagets förmåga att lämna utdelning och ditt gränsbelopp. Bolaget kan alltså sakna möjlighet att lämna utdelning ett år, fast du privat har ett högt gränsbelopp, eller tvärtom. Du behöver alltså ha koll på både bolagets utdelningsförmåga och din privata möjlighet att ta emot utdelningen till rimlig skatt.

Obs 1: Se upp med extra löneuttag för anpassning till löneregeln, om företaget tar emot statliga corona-stöd!

Obs 2: Se upp med utdelning om företaget tar emot statliga stöd!

 

SÅ HÄR BERÄKNAS UTDELNINGSUTRYMMET

Utdelningsutrymmet beräknas på följande sätt, varje år.

 1. Sparat utdelningsutrymme
  • Du får ta med dig outnyttjat utrymme från förra året
  • Sparat utrymme får räknas upp med en procentsats som beror på statslåneräntan året innan
  • Sedan lägger du till årets utrymme enligt förenklingsregeln eller huvudregeln
 2. …och förenklingsregeln
  • 2,75 x förra årets inkomstbasbelopp
   • Uppdateras i oktober 2023 när vi får inkomstbasbeloppet för 2024 (som styr 2025)
   • Mottagen utdelning under 2024: 204 325 kr
   • Mottagen utdelning under 2023: 195 250 kr
   • Mottagen utdelning under 2022: 187 550 kr
   • Mottagen utdelning under 2021: 183 700 kr
  • Flera delägare: Beloppet är totalt från bolaget, du får räkna ut din andel av beloppet
   • Exempel: Äger du 50 % av aktierna så blir din andel av utrymmet 102 162 kr för mottagen utdelning under 2024
  • Om du äger flera aktiebolag, helt eller delvis, får du bara använda denna regel för ett av bolagen (du kan varje år välja vilket bolag)
 3. …eller huvudregeln
  • Anskaffningsvärdet: Procentandel av ditt anskaffningsvärde för aktierna (procentsatsen beror på statslåneräntan förra året)
  • …och löneregeln: 50 % av bolagets totala löner under förra året
   • För utdelning mottagen under 2024 beräknas 50 % av totala lönerna utbetalda av bolaget under 2023 – Se över inkomstplaneringen för 2024 före 31 december 2023!
   • För utdelning mottagen under 2023 beräknas 50 % av totala lönerna utbetalda av bolaget under 2022, osv…
  • Krav för att få använda löneregeln
   • Du måste äga minst 4 % av kapitalet i bolaget den 1 januari året du tar emot utdelningen
   • Du måste själv ha tagit ut en lön förra året på minst 6 inkomstbasbelopp + 5 % av bolagets totala lönesumma
    • Uppdateras i oktober 2023 när vi får inkomstbasbeloppet för 2024
    • För utdelning mottagen under 2023 blir lönekravet minst 426 000 kr under 2022 + 5 % av totala lönesumman = 449 000 kr om bara ägaren har tagit ut lön
    • För utdelning mottagen under 2022 är lönekravet minst 409 200 kr under 2021 + 5 % av totala lönesumman = 431 000 kr om bara ägaren har tagit ut lön
   • Har du tagit ut minst 9,6 inkomstbasbelopp i lön förra året så räcker det i stället, oavsett hur hög bolagets totala lönesumma är
    • Uppdateras i oktober 2023 när vi får inkomstbasbeloppet för 2024
    • För utdelning mottagen under 2023 blir då lönekravet 681 600 kr under 2021
    • För utdelning mottagen under 2022 blir då lönekravet 654 720 kr under 2021
   • Tak för löneregeln: Du får maximalt använda ett löneunderlag på 50 gånger din egen lön
    • Exempel: Med en egen lön på 450 tkr blir taket så högt som 22,5 mkr!
   • Flera delägare: Beloppet är totalt från bolaget, du får räkna ut din andel av beloppet
    • Exempel: Äger du 50 % av aktierna så får du använda 50 % av löneunderlaget för din del (löneunderlaget är i sin tur 50 % av bolagets totala löneutbetalningar)
 4. Utdelningen beskattas med upp till tre olika procentsatser
  1. 20 %: Inom utdelningsutrymmet enligt punkt 1-3
   • Om inte hela utdelningsutrymmet utnyttjas får resten sparas till nästa år, utan tidsgräns
  2. Full inkomstskatt: Utdelning utöver utdelningsutrymmet beskattas som inkomst av tjänst (utan förmåner)
   • Maximalt 90 x årets inkomstbasbelopp tjänstebeskattas
   • Uppdateras i oktober 2023 när vi får inkomstbasbeloppet för 2024
   • 2023: 6 687 000 kr
   • 2022: 6 390 000 kr
   • 2021: 6 138 000 kr
  3. 30 %: Utdelning utöver utdelningsutrymmet och taket för tjänstebeskattad utdelning

EFTERSTRÄVA LÖNEREGELN

Om du kvalificerar dig för löneregeln (punkt 3 i avsnittet ovan) så är löneregeln alltid bättre än förenklingsregeln.

För utdelningar som tas emot under kalenderåret 2022 beräknas löneregeln utifrån din och bolagets lönebelopp kalenderåret 2021. Du behöver alltså dubbelkolla före den 31 december 2021 att du har tagit ut en lön som kvalificerar dig för löneregeln, om du vill använda den.

LÖNEUNDERLAGET ÄR TOTALA LÖNER MINUS STATLIGA LÖNEBIDRAG

Bolagets totala löner avser bolagets egna lönekostnader. Därför ska mottagna statliga lönebidrag alltid räknas bort från löneunderlaget.

Ett exempel är korttidsstödet, som många företag har tagit emot under corona-pandemin. Staten betalar 75 % av löner och arbetsgivaravgifter för arbetstidsminskningen. Vid beräkningen av utdelningsutrymmet ska du minska löneunderlaget med den delen av det statliga stödet som gäller löner, men inte med den delen av det statliga stödet som gäller arbetsgivaravgifter.

Försäljning

När du säljer aktierna i ditt bolag ska du räkna på följande sätt.

 1. + Försäljningsbelopp
 2. –  Ditt anskaffningsvärde
 3. = Förlust, då stannar du här / … eller vinst, då fortsätter du med steg 4-7
 4. –  Sparat utdelningsutrymme från tidigare år och outnyttjat utdelningsutrymme i år
 5. = Fördelningsvinst
 6. –  Inkomst av tjänst
 7. –  Inkomst av kapital

Försäljningen beskattas med upp till tre olika procentsatser

 1. 20 %: Vinst inom utdelningsutrymmet enligt punkt 4
  • Om inte hela utdelningsutrymmet utnyttjas går resten förlorat för alltid
 2. Full inkomstskatt: Vinst utöver utdelningsutrymmet, enligt punkt 6, beskattas som inkomst av tjänst (utan förmåner)
  • Maximalt 100 x årets inkomstbasbelopp tjänstebeskattas
  • Uppdateras i oktober 2023 när vi får inkomstbasbeloppet för 2024
  • 2023: 7 430 000 kr
  • 2022: 7 100 000 kr
  • 2021: 6 820 000 kr
 3. 30 %: Vinst enligt punkt 7, alltså utöver utdelningsutrymmet (punkt 4) och taket för tjänstebeskattad vinst (punkt 6), beskattas som inkomst av kapital

Passivt ägande

Om du äger ett aktiebolag men slutar driva verksamhet i det så gäller andra skatteregler efter en karenstid på fem år. Du övergår då till att bli en passiv ägare som inte har skapat vinstmedlen i bolaget med eget arbete. Effekten blir att hela utdelningen, eller hela vinsten vid försäljning av bolaget, beskattas med 25 % utan beräkning av utdelningsutrymmen.

Andra uttryck för samma sak är trädabolag (”ligga i träda”) eller 5/25-bolag (5 år = 25 % skatt).

Många väljer att sälja sitt aktiebolag till oss när verksamheten har avslutats, med eller utan karenstid före försäljningen. Se mer på vår sida om Snabbavveckling och vilande bolag.

Här hittar du fördjupad information om snabbavveckling.

 

Löneväxling höjer utdelningsutrymmet

Har du t ex bilförmån från ditt aktiebolag? Förmåner får inte räknas in i löneunderlaget, men om du gör om bilförmånen till lön så får även förmånen vara med och höja ditt underlag för lågbeskattad utdelning eller lågbeskattad vinst vid en framtida försäljning av bolaget.

Detta kallas för omvänd löneväxling och innebär att du höjer din månadslön med förmånsbeloppet och sedan gör ett nettolöneavdrag med lika mycket. Kostnaden för bolaget är oförändrad och du har samma nettolön kvar efter avdraget som du hade förut, men nu har du en förmån som blir noll kr eftersom du har betalat hela beloppet till företaget. Eftersom bruttolönen är högre och förmånen är noll kr så har du nu höjt löneunderlaget för utdelning.

På köpet har du även höjt din sjukpenninggrundande inkomst, om du tidigare låg under taket (se Inkomststegen)! Värdet av förmåner får nämligen inte ingå i underlaget för din sjukpenninggrundande inkomst, men när du gör om förmånen till lön så höjs underlaget. För din pensionsgrundande inkomst spelar den omvända löneväxlingen dock ingen roll, eftersom förmåner också får ingå i din pensionsgrundande inkomst.

Har du haft bilförmån på vanligt sätt i lönerna hittills i år? Då kan du ändra detta retroaktivt och få in hela årets förmånsvärde som lön i stället.