2022.07.17
|
Redovisning

Prisbasbelopp för 2023 framräknade

Statistikmyndigheten SCB beräknar nästa års prisbasbelopp

Statistikmyndigheten SCB har beräknat vilka två prisbasbelopp som ska gälla nästa år.

Prisbasbeloppet för år 2023 blir 52 500 kr, en höjning med 4 200 kr från 2022 års prisbasbelopp på 48 300 kr.

Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2023 blir 53 500 kr, en höjning med 4 200 kr från 2022 års prisbasbelopp på 49 300 kr.

 

Beräkningar i juli, beslut i september

SCB publicerar i mitten av juli varje år sina beräkningar av prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet.

Regeringen fastställer formellt beräkningen i september, men deras beslut brukar följa beräkningen från SCB.

 

Hög inflation ger höga prisbasbelopp

SCB gör beräkningen av prisbasbeloppet genom att räkna upp det fasta bastalet 36 396 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI), från juni 1997 (257,38) till juni 2022 (370,95). Det nya beloppet är avrundat till närmaste hundratal kronor. Det är en ovanligt stor ökning som beror på den höga inflationen vi upplever nu.

Vi har en heltäckande beskrivning av hur basbeloppen fungerar. Där berättar vi berättar bland annat om vilka effekter prisbasbeloppet har på gränser för sjukpenninggrundande inkomst (SGI), lägsta inkomsten som ger pensionsgrundande inkomst (PGI), skattefritt traktamente, skattepliktig kostförmån med mera.

Det förhöjda prisbasbeloppet beräknar SCB genom att räkna upp det fasta bastalet 37 144 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) från juni 1997 (257,38) till juni 2022 (370,95). Tekniken är alltså densamma som för prisbasbeloppet, men med ett högre bastal.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst för personer som omfattas av både det gamla pensionssystemet (ATP) och det nya systemet. Personer födda före 1938 ingår helt i det gamla pensionssystemet. Personer födda 1938-1953 ingår successivt mer och mer i det nya pensionssystemet.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om vilken betydelse basbeloppen har för just din inkomstplanering för 2023. Vi ger dig underlag för att du ska kunna fatta beslut om vad som passar för dina målsättningar.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.